Kontakt dla laureatów
Prześlij nam swoje dane oraz kopię dokumentu sprzedaży.
Jeśli jesteś laureatem nagrody I lub II stopnia, podaj adres zamieszkania, PESEL i numer dowodu osobistego, w przeciwnym wypadku podaj adres wysyłki nagrody, a pola PESEL i numer dowodu, pozostaw puste.
dane adresowe